روال نوبت دهی آنلاین در کلینیک دندانپزشکی دکتر هادی صادق:

 

1- فرم نوبت دهی را به طور کامل تکمیل و ارسال نمایید

 

2- در صورت ارسال موفق پیام سیستمی را مشاهده خواهید کرد

 

3- برای تایید وقت خود منتظر تماس دستیار مطب باشید

 

4- پس از تماس و تایید نهایی 30 دقیقه قبل از زمان مقرر جهت تشکیل پرونده در مطب حاضر باشید

فرم درخواست نوبت دهی اینترنتی

1000 characters left